Translate

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

ร้านอาหารโครงการหลวง ดอยอินทนนท์ ... เชียงใหม่

ร้านอาหารโครงการหลวง  ดอยอินทนนท์    ที่     เชียงใหม่ 
" ดอยอ่างกา"    ถ้าเอ่ยถึงชื่อนี้  ผมคิดว่าคงมีคนไม่มากที่จะรู้จักว่า  ดอยอ่างกา อยู่ที่ไหน  ?
" ดอยอ่างกา "   เป็น ชื่อเดิมของ    " ดอยอินทนนท์ "    ในปัจจุบันนี้ ครับ
อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์  มีพื้นที่ ครอบคลุม 3 อำเภอใหญ่ ของ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยหล่อ  ...  อำเภอแม่แจ่ม  และ  อำเภอจอมทอง
มีพื้นที่  482.4   ตารางกิโลเมตร  หรือ   301,500  ไร่
เป็นยอดเขา  ที่สูงที่สุดของประเทศไทย  ...  จุดสูงสุด มีความสูงจาก ระดับน้ำทะเล   2,565  เมตร
ดอยอินทนนท์  เป็นส่วนนึง ของ เทือกเขาหิมาลัย  ที่  พาดผ่าน ประเทศ เนปาล  ..  ภูฐาน  ..  พม่า  และ ตอนเหนือของประเทศไทย
ความสมบูรณ์ ของ ป่าบนอินทนนท์   เป็น แหล่งกำเนิด  ของต้นน้ำหลายๆสาย  เช่น  แม่กลาง  ,  แม่ป่ากอ  ,  แม่ปอน  ,  แม่หอย  ,  แม่ยะ  ,  แม่แจ่ม  ,  แม่ขาน  และ ยังเป็นส่วนหนึ่งของ ต้นน้ำ แม่ปิง  ที่ไหลลงยังเขื่อนภูมิพล จังหวัด ตาก  ...  จนทำให้เป็นแหล่ง กำเนิดพลังงานไฟฟ้า ที่ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้งานใน ภาคเหนือ และ ภาคกลางตอนบน  
ดอยอินทนนท์  เป็นเขตป่า ที่มี ธรรมชาติที่สวยงาม  เช่น น้ำตกหลายๆสาย  โดยเฉพาะ น้ำตกแม่ยะ  ที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดแห่งนึงของประเทศไทย
ในสมัยก่อน  ดอยอินทนนท์   มีชื่อเรียกว่า    " ดอยอ่างกา "   
ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อ   ตามพระนาม ของ  " พระเจ้าอินทวิชยนนต์ "   เจ้าผู้ครองนครนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7     (พ.ศ. 2416 - พ.ศ. 2440)  และ ใช้ชื่อว่า   " ดอยอินทนนท์ "    มาจนถึงทุกวันนี้


สำหรับ ดอยอินทนนท์    มีความเกี่ยวข้องกับการแนะนำ ร้านอาหาร ของผม  ก็คงเป็น  เรื่องราวของ  ร้านอาหาร ที่   " สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ "     นี่แหละครับ
" สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ "    ตั้งอยู่ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่
ราษฎรที่อาศัยบนพื้นที่  ส่วนใหญ่เป็น  ชาวไทยภูเขา  ...  ในอดีต ชาวไทยภูเขา มักบุกรุก พื้นที่ป่าไม้  เพื่อทำไร่เลื่อนลอย   ส่งผลให้ป่า บริเวณนั้น  กลายเป็นสภาพป่าเสื่อมโทรม  .
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงมี  พระราชประสงค์ ที่จะช่วยเหลือ  ชาวเขาเหล่านั้นให้มีพื้นที่ ทำกินเป็นหลักแหล่ง  โดย ส่งเสริมการปลูกพืช ทดแทน การปลูกฝิ่น  ...  ถ่ายทอดวิชา ความรู้ ทางด้านการเกษตรแผนใหม่  เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น และ ในที่สุด การบุกรุกทำลายป่า ต้นน้ำลำธาร เพื่อทำไร่เลื่อนลอย ของชาวไทยภูเขา  ก็เลิกไป  ...  ชาวไทยภูเขา หันมาทำการเกษตรแบบถาวร   ...   อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง     " สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ "     ในปี พ.ศ. 2522
ปัจจุบัน  สถานีเกษตรหลวง แห่งนี้ สามารถ ปลูก และ ผลิต พืชผัก ผลไม้ รวมไปถึง สัตว์นานาชนิด ที่ใช้ในการทำอาหาร  จากประเทศเมืองหนาว   ...  ที่ช่วยให้ ผู้บริโภค สามารถ ลดการสั่งนำเข้าจาก ต่างประเทศ ได้อย่างมาก เลยครับ
และที่  สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์  แห่งนี้  ยังมี ร้านอาหาร ที่นำเอา ผลิตผล ทั้งหมดมาปรุงอาหาร เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางขึ้นมาเที่ยว  ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ด้วยครับ

                                 เที่ยวนี้ผมขึ้นมา ดอยอินทนนท์ ก็เพราะ  ผมพา น้องๆที่ทำงานผม มาเที่ยวชม  ดอก นางพญาเสือโคร่ง   ที่กำลัง  ออกดอกงดงาม   ตามสองข้างทาง  ของ ทางขึ้นดอยอินทนนท์
" นางพญาเสือโคร่ง "   ...   เป็น พรรณไม้  ที่มีการกระจายพันธ์ตามธรรมชาติ  อยู่ในตอนเหนือของประเทศไทย  ,  ทางตอนใต้ของประเทศจีน  ,  ญี่ปุ่น  ,  ไต้หวัน  และ นิยมเรียกว่า  " ซากุระเมืองไทย "  เพราะมี ลักษณะคล้ายๆ ดอกซากุระ  ถึงแม้จะเป็น คนละชนิดกันก็ตาม
ผลของ นางพญาเสือโคร่ง สามารถนำมารับประทานได้ มีรสเปรี้ยว  ส่วนเนื้อไม้ และ การใช้ประโยชน์ ด้านอื่นๆ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้  นอกจากนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากมี ดอกสวยงาม
นางพญาเสือโคร่ง  แตกต่างจาก ซากุระญี่ปุ่น คือ มีช่วงเวลาการออกดอกที่แตกต่างกัน คือ นางพญาเสือโคร่ง ออกดอกในช่วง เดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว
ส่วน  ซากุระญี่ปุ่น  ออกดอก ในช่วง เดือน มีนาคม - เมษายน  ซึ่งเป็น ช่วง ฤดูใบไม้ผลิ
มีการสันนิฐาน ว่า  นางพญาเสือโคร่ง และ ซากุระ มีบบรพบุรุษ ร่วมกัน มีถิ่นกำเนิด ทางตอนใต้ของจีน และ วิวัฒนาการออกไป จนมีสายพันธ์มากมาย มีสี ที่หลากหลาย
ที่เขียนเล่าเรื่อง ดอกนางพญาเสือโคร่ง   ก็เพราะว่า  เผื่อใครอยากมาเที่ยวเชียงใหม่ ช่วงนี้  ...  ยังพอจะมี  ให้ได้ชื่นชม ความงาม ของ   " ซากุระเมืองไทย "    อยู่ครับ
ผมและคณะ  มาถึง ดอยอินทนนท์   ก็เกือบเที่ยงแล้วครับ  ...  มาถึงก็ตรงขึ้นไปยอดดอยก่อนเลยครับ  เพราะคาดว่า  ตอนเที่ยง  ที่ร้านอาหารโครงการหลวง  คนน่าจะแน่น แน่ๆ ครับ ก็เลย  ไปแวะ ถ่ายรูป ตามสองข้างทาง   ก่อนที่จะขึ้นไปสัมผัส ความหนาวเย็นของยอดดอย  ...  ที่แม้กระทั่ง  เวลาเที่ยงตรง ยังมี อุณหภูมิ ไมถึง 10 องศา เลยครับ  .... พอ ถ่ายรูปบน ยอดดอย เสร็จเรียบร้อย  ก็ขับรถลงมาประมาณ 10 กว่ากิโล  ...  มาง่ายๆครับ  ขาลง สังเกตุป้ายบอกทาง   " สถานีเกษตรหลวง อินทนนท์ "   ครับ
เรามา   ถึงร้านอาหารเกือบ บาย 2 โมงแล้วครับ  ... ค่อยยังชั่วครับ มีแขกในร้าน ยังเหลือซัก ครึ่งนึง ครับ
ผมมากัน 6 คน  ก็เลยให้เลือกสั่งกันคนละอย่างครับ
ก่อนมาเที่ยวนี้   มีแต่เพื่อนๆ ที่เพิ่งมาทานที่นี่   บ่นให้ฟังว่า  อาหารบนนี้   ช้ามาก  บริการไม่ทัน เลย   ....  แต่ช่วงเวลาที่ผมมา  แจ๋ว เลยครับ  ...   สั่งปั้บ ยังไม่ทัน ไปล้างมือ อาหารก็มาแล้วครับ  ...  ผมหันไปผมก็เลย ถือโอกาสบอกน้องๆ ว่า    " นี่แหละ เวลาไปไหนใน ฤดูกาลท่องเที่ยว .. หากเราเลือกเวลาทานอาหาร  ไม่ให้ตรงกับ คนอื่น  เราก็ไม่ต้องแย่งกับ คนอื่น "  ครับ


รายการอาหารที่สั่งทานใน วันนี้  ....   บอกได้ว่า  อร่อยแทบทุกจาน ครับ

กุ้งก้ามแดง ซ้อสมะขาม   ..........   กุ้งน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยง บนดอยอินทนนท์  ...  ตัวโตพอๆกุ้งแม่น้ำ เลยครับ  ...  สีสวย เนื้อเด้ง  ราดมาด้วยซ้อสมะขาม รสอมเปรี้ยว อมหวาน ตัดด้วยเค็มเล็กน้อย  อร่อยแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยครับ   ...  ผมเอาน้ำซ้อสมะขาม คลุกข้าว เหยาะน้ำปลาพริกลงไปหน่อย  อร่อยได้ใจ จริงๆ ครับ

แกงเลียง   ..........    แกงเลียง เสิร์ฟมาใน หม้อไฟ ใหญ่ถูกใจดีครับ  ...  ผักสด นานาชนิด สด จนสัมผัสได้  ถึงความหวานของเนื้อผัก  ทั้ง บวบ ฟักทอง ...  โรยหน้า มาด้วย ใบแมงลัก อวบๆ  สดๆ  ...  รสชาติกลมกล่อมดีครับ    แต่ผมว่า  ถ้าใส่กะปิ  และ พริกไท  มากกว่านี้ซักนิด ผมคงซดแบบ แห้งเหมือด แน่ๆ เลยทีเดียว ครับ

ปลาเทร้า ทอดกระเทียมพริกไท   ..........   ปรกติ ผมเคยทานแต่ ปลาเทร้าต์ ที่เอาไปย่าง แบบอาหารฝรั่ง  ...  เที่ยวนี้เป็นครั้งแรก ที่ทานแบบ ทอดกระเทียม แบบไทยๆ  ...  ปลาเทร้าต์  สดๆ จากฟาร์มเลี้ยง ของ โครงการหลวง  ขนาดเกือบฟุตนึง  ...  ปลา ทอดมาสุกกำลังดี  สีสวย  ... โรยหน้า มาด้วย กระเทียมที่ทอด จนเหลืองทอง  น่าทานดีครับ  ...   ทานแล้ว  ผมว่า  เนื้อปลา จะออก คล้ายๆ กันกับ ปลาสำลี  ครับ   ...  เสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้ม สามรส  ทานกับ ข้าวสวยร้อนๆ  อร่อยเลยครับ

เป็ดอบกาแฟ   ..........   เป็ดอบครึ่งตัว  รองมาด้วย บล๊อคคารี่  ...   เนื้อเป็ดอบ สีสวย หนังออกสีน้ำตาลทอง  น่าทานเลยครับ  ...  น้ำเกรวี่ สีน้ำตาลสวย  รสดี  มีกลิ่นกาแฟ เบาๆ    อร่อยและแปลกดีครับ

กะหล่ำปลี ผัดน้ำปลา   ..........   จานนี้  แค่เห็น  กลีบ กะหล่ำปลี  ก็น่าทานแล้ว  ครับ ...  กลีบกะหล่ำปลี  อวบ  แผ่นใหญ่  กลีบหนา  ...  ผัดมาแบบ ไม่สุกจนเกินไป   กรอบอร่อย   รสชาติ น้ำผัด กลมกล่อม  ไม่เค็มเกินไป   อร่อยเลยครับ

ยำ เห็ดออรินจิ ย่าง   ...........   เห็ดออรินจิน สดๆ  ชิ้นใหญ่ๆ  เอาไปย่าง จนสุกกำลังดี  แล้วหั่นเป็นแผ่นไม่บางมาก ตามความยาวของเห็ด  ราดมาด้วย น้ำยำและเครื่องยำ  มีทั้ง   หมูสับ  ..  หอมแดงซอย  ..  แครอท  และ มะเขือเทศสีดา  ......  น้ำยำเปรี้ยว หวาน เค็ม กำลังกลมกล่อม  ออกหวานนำเล็กน้อย  อร่อยดี ครับ


เราใช้เวลาทานกัน แป้บดียว ครับ   ....   อาหารไม่ได้ ช้า อย่างที่เพื่อนผม ที่เพิ่งมา บอกเล่าให้ฟังเลยครับ  ...  ก็ เพื่อนผม เล่นมาทานที่นี่ ใน วันเสาร์ ของ Long Weekend  ของเดือน ธันวาคม นี่ครับ  ...  ไม่ว่า   ใครไปเที่ยว  ดอยไหน  ในวันหยุด ของเดือน ธันวาคม  ....  รับรองว่า  ผู้คนเยอะแยะ ไปหมดครับ  ...  ถ้าหา  ร้านอาหาร  ที่มีอาหาร  พอเหลือให้ทานได้   ก็ต้องถือว่า โชคดีแล้วครับ

สำหรับการเดินทาง ไป ดอยอินทนนท์  
:  ระยะทาง จากตัวเมือง เชียงใหม่ ถึง ยอดดอย  ประมาณ  106  ก.ม.
เดินทางตาม ทางหลวงหมายเลข  108  เชียงใหม่ - จอมทอง  ...  พอถึง หลัก ก.ม. ที่ 57 ... ก่อนถึง ย่านชุมชน ของอำเภอจอมทอง ประมาณ 1 ก.ม.  มีทางแยกขวามือ  เลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 1009  (จอมทอง - อินทนนท์)  ขับไปตามทางอีก  48  ก.ม.  ก็จะถึง ยอดดอยอินทนนท์
สภาพถนน เป็น ถนนลาดยางอย่างดี แต่ค่อนข้าง สูงชัน  ...  ผู้ที่ใช้ รถยนต์ส่วนตัว ควรตรวจสอบให้รถอยู่ในสภาพดีก่อนเดินทาง  ส่วนผู้ที่ไม่ได้นำ รถยนต์ส่วนตัวมา หรือ ไม่มั่นใจในสภาพรถ หรือ ไม่อยากขับขึ้นดอยสูง  ก็สามารถเช่ารถสองแถว ที่ น้ำตกแม่กลาง ได้
ผู้ที่นำรถยนต์ ส่วนตัว ต้องเสียค่าผ่านทาง ที่ด่านตรวจ และ จำหน่ายบัตรค่าธรรมเนียม ที่ หลัก ก.ม. ที่ 8
สำหรับท่าน ที่ต้องการ พักค้างแรม ทางอุทานฯ มีที่พักไว้ บริการนักท่องเที่ยว  สนใจติดต่อได้ ล่วงหน้า ที่ กองอุทยานแห่งชาติ  กรมป่าไม้  
โทร   02-579-5734   และ   02-579-7223  

ขอให้ทุกท่าน เดินทางโดย ปลอดภัย และ อร่อยกับ อาหารสดๆ อร่อยๆ  ที่ ร้านอาหารโครงการหลวง ดอย อินทนนท์  นะครับ
แผนที่ร้านอาหาร ทั้งหมด  ที่ผมเขียนแนะนำไว้ใน    " แนะนำร้านอาหารอร่อย โดย ป๋าปึกส์ "
https://mapsengine.google.com/map/edit?authuser=0&hl=en&mid=zi7qOsZPeff0.kmjHpvkh5cmM


ป๋าปึกส์
24/01/2557

ขอแนะนำ ร้านโปรดของผู้เขียน
 : http://restaurantaroi.blogspot.com/2010/11/tengoku-1.html
 : http://restaurantaroi.blogspot.com/2010/11/tengoku-2.html
 : http://restaurantaroi.blogspot.com/2011/05/tengoku-de-cuisine.html

ติดตาม คอลัมน์ แนะนำร้านอาหารอร่อย โดย ป๋าปึกส์ ได้ทุกวันใน  Facebook
ได้ที่  : http://www.facebook.com/SuebsaengSunไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น